GuNstige
Gunstig 6 definities Encyclo.
Gevonden op http//nl.wiktionary.org/wiki/gunstig.: wat iemand voordeel geeft, wat geschikt is vb: het weer is gunstig voor de boottocht. in het gunstigste geval als zich de beste mogelijkheid voordoet. gunstig tij een geschikte periode. een gunstig voorteken dat een goede afloop doet verwachten.
Traduction gunstige behandeling français Dictionnaire néerlandais Reverso.
Utilisez le dictionnaire Néerlandais-Français de Reverso pour traduire gunstige behandeling et beaucoup dautres mots. Vous pouvez compléter la traduction de gunstige behandeling proposée par le dictionnaire Néerlandais-Français en consultant dautres dictionnaires spécialisés dans la traduction des mots et des expressions: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins, Merriam-Webster.
Traduction gunstige français Dictionnaire néerlandais Reverso.
Utilisez le dictionnaire Néerlandais-Français de Reverso pour traduire gunstige et beaucoup dautres mots. Vous pouvez compléter la traduction de gunstige proposée par le dictionnaire Néerlandais-Français en consultant dautres dictionnaires spécialisés dans la traduction des mots et des expressions: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins, Merriam-Webster.
Traduction gunstige effecten français Dictionnaire néerlandais Reverso.
Utilisez le dictionnaire Néerlandais-Français de Reverso pour traduire gunstige effecten et beaucoup dautres mots. Vous pouvez compléter la traduction de gunstige effecten proposée par le dictionnaire Néerlandais-Français en consultant dautres dictionnaires spécialisés dans la traduction des mots et des expressions: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins, Merriam-Webster.
günstige: allemand français PONS.
image/svgxml Phrases d'exemples.' allemand français G gun günstige. Javascript n'est' pas activé sur votre navigateur. Si vous lactivez, vous pourrez utiliser le LexiTrainer ainsi que dautres fonctions. Traductions de günstige dans le dictionnaire allemand français Aller à français allemand. günstig gnstç ADJ.
Traduction gunstige als français Dictionnaire néerlandais Reverso.
Het dossier over de werkzaamheid bevat alle preklinische en klinische documentatie en/of resultaten van proeven, met zowel gunstige als ongunstige uitslag voor de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zodat een objectieve totale beoordeling van de verhouding voordelen/risico's' voor het geneesmiddel mogelijk is.
Traduction gunstige voorwaarden français Dictionnaire néerlandais Reverso.
Plus de traductions en contexte: conditions préférentielles, conditions propices n. Voir plus de traductions et d'exemples' en contexte pour gunstige" voorwaarden" ou accéder à plus d'expressions' contenant votre recherche: gunstige voorwaarden voor" tegen gunstige voorwaarden." gunstig, gunst, gunstig ontvangen worden, getuige.
Traduction günstige français Dictionnaire allemand Reverso.
Voir plus de traductions et d'exemples' en contexte pour günstige" ou accéder à plus d'expressions' contenant votre recherche: eine günstige" günstige Bedingungen." Gibt es günstige Flüge? le 17/07/2014" classoptnsO" onclickecmthis" eid2775237" tgtl1036" srcl1031" eo000000" uid26859" /. Il y a des vols moins chers?
Traduction gunstige arbeidsvoorwaarden français Dictionnaire néerlandais Reverso.
beveelt een dialoog met werkgevers, de sociale partners en andere belanghebbenden aan, om hen te stimuleren gunstige arbeidsvoorwaarden te creëren die de toegang tot het onderwijs en levenslang leren verbeteren voor vrouwen die hun opleiding hebben onderbroken en vrouwen met weinig diploma's.'
günstig Wiktionary.
günstig comparative günstiger, superlative am günstigsten. good value, cheap. Positive forms of günstig. number gender singular plural. masculine feminine neuter all genders. predicative er ist günstig. sie ist günstig. es ist günstig. sie sind günstig. without article nominative günstiger. with definite article nominative der günstige.

Contactez nous